LLP-LdV-VETPRO-2009-RO-200 – CONCLUZII FINALE

Finalizarea cu succes a proiectului Leonardo, de către profesorii arădeni din Învăţământul special

Cel de-al doilea grup de profesori arădeni din Învăţământul preuniversitar special s-au întors din fluxul II al proiectului Leonardo da Vinci, pe tema şi cu titlul ”Politici de implementare a egalităţii de şanse în Educaţie”, nr. LLP/LdV/VETPRO/09/RO/200. Proiectul aprobat de Comisia Europeană în valoare de aproape 55.000 euro, a fost câştigat de către Asociaţia ,,Alianţa pentru copii”, ONG arădean afiliat Centrului şcolar pentru Educaţie Incluzivă din municipiul nostru.

Mobilitatea – sau deplasarea în scop de studiu- în care au fost implicaţi aceşti 11 profesori din Inspectoratul Şcolar al judeţului Arad(formatori locali, metodişti şi profesori ingineri) s-a desfăşurat timp de o săptămână, în perioada 11-17 octombrie a.c. în oraşul Granada, provincia autonomă Andalucia, Spania. Locaţia a fost astfel aleasă fiind cea mai reprezentativă din Spania(chiar locul I în lume) pentru ceea ce înseamnă Educaţia Specială, sau altfel spus dezvoltarea serviciilor educaţionale de înaltă calitate şi profesionalism oferite elevilor cu dificultăţi de învăţare sau cu diferite tipuri de deficienţe asociate şi discapacităţi.

 

În cadrul aceluiaşi proiect, în luna iunie tot timp de o săptămână, alte 15 cadre didactice şi specialişti arădeni au participat în primul flux la mobilitatea de specializare şi de îmbunătăţire a competenţelor profesionale prin acest program VETPRO al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi al Formării Profesionale.

Scopul acestui proiect coordonat de prof. Toderici Ovidiu –inspector şcolar pentru Învăţământul Special alături de echipa sa, a fost spre o egalizare a şanselor în educaţie, a incluziunii, a favorizării unei dezvoltări normale. Ideea proiectului a fost aceea de a veni în sprijinul formării continue a cadrelor didactice din învăţământul profesional, tehnic de masă şi cel special, implicate în formarea profesională iniţială a elevilor cu Cerinţe Educative Speciale din şcolile speciale şi a celor integraţi în învăţământul de masă, pentru îmbunătăţirea competenţelor privind consilierea şi orientarea profesională a acestor elevi şi facilitarea inserţiei acestora pe piaţa muncii la finele şcolarizării. S-a avut astfel oportunitatea de a schimba informaţii dar şi principii de bune practici europene în domeniu, dezvoltarea de competenţe lingvistice, relaţionare interpersonală într-un program adecvat nevoilor, în vederea creşterii numărului de parteneriate la nivelul fiecărei şcoli, stabilirea de metode adecvate de predare-învăţare-evaluare adaptate pentru predarea elevilor integraţi în învăţământul de masă. Educatorul este pentru educabilul său şi un facilitator şi un moderator, un formator echilibrat care pregăteşte oameni mici pentru viaţa adultă plină de noi şi noi provocări.

Considerăm astfel de proiecte de perfecţionare continuă pentru profesionişti în educaţie şi formare de specialişti, ca fiind mai mult decât binevenite, ca acţiuni concrete ce vor putea conduce la lărgirea orizontului educaţiei speciale româneşti sub varii aspecte. De asemenea poate contribui, la „acordarea” formatorilor noştri la principiile practice verificate deja, spre uniformizarea acestor politici educaţionale despre care aminteam şi mai sus, astfel încât din interiorul sistemului educaţional să înceapă transformările fundamentale de care are nevoie societatea românească contemporană pentru a-şi valoriza democratic toţi membrii, fără subiectivism vis-a-vis de diferenţele de ordin formal dintre ei.

 

Profesor educator Bogdan Mihai GODJA,

membru în proiect