Consiliul director

Asociaţia „Alianţa pentru copii” Arad

Str. Căpitan Ignat, nr. 10

Tel.: 0257/280291, fax: 0257/280301

Cod fiscal: 6526943

Nr. 13/31.03.2011

 

 

DECIZIE DE NUMIRE

 

Ca urmare a ședinței extraordinare a Adunării generale a membrilor Asociaţiei „Alianţa pentru copii” Arad întrunită statutar la data de 10.03.2011, conform punctului 1 al ordinii de zi a ședinței, prin votul majorității simple a numărului total de membrii, s-a propus, votat și hotărât noua componență a Consiliului Director al asociației, astfel:

-Președinte Asociație: Prof. Krasznay Angela-Gema

-Vicepreședinte: Prof. Crista Ana-Maria

-Secretar: Prof. Iercoșan Silvia

-Membru: Prof. Godja Bogdan-Mihai

-Cenzor 1: Prof. Toderici Carmen

-Cenzor 2: Prof. Muntean Nicoleta

-Responsabil financiar: Econ. Otescu Ana

Atât membrii din Consiliul Director cât și responsabilul financiar al Asociației „Alianţa pentru copii” Arad sunt aleși și numiți prin decizie pe o perioadă de 4 ani, conform actualului Statut în vigoare, aprobat la data de 24.10.1994.

Prezenta Decizie de numire s-a emis în 8 exemplare –la care consimt prin semnătură membrii Adunării Generale prezenţi, un exemplar pentru arhiva asociaţiei, iar câte un exemplar pentru fiecare dintre membrii Consiliului Director, respectiv responsabilul financiar.

 

Adunarea Generală a membrilor Asociației „Alianţa pentru copii” Arad

Arad, la 10.03.2011

Întocmit,

Prof. Silvia Iercoşan,

Secretar ales al Consiliului Director