REZUMAT PROIECT ,,POLITICI DE IMPLEMENTARE A EGALITĂŢII DE ŞANSE ÎN EDUCAŢIE,, LLP-LdV-VETPRO-2009-RO-200

Beneficiarul acestui proiect este Asociaţia ,,ALIANŢA PENTRU COPII” , care este o organizaţie non-guvernamentală cu caracter umanitar, apolitic şi non-profit. Unul din scopurile înfiinţării acesteia este de a îmbunătăţi condiţiile de instruire şi educare a elevilor de la Şcoala Ajutătoare din Arad. Asociaţia “Alianţa pentru copii” este o organizaţie non-guvernamentală care nu a mai depus nici o aplicaţie în cadrul programelor Leonardo Da vinci, Socrates şi Lifelong Learning, şi nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri europene.

Scopul acestui proiect este de a veni în spijinul formării continue a cadrelor didactice din învăţământul profesional şi tehnic de masă şi cel special, implicate în formarea profesională iniţială a elevilor cu CES din şcolile speciale şi a celor integraţi în învăţământul de masă.

Proiectul se adresează cadrelor didactice din Asociaţia “Alianţa pentru copii” implicate în procesul instructiv-educativ al copiilor cu CES. Nevoile specifice ale acestora sunt de a-şi îmbunătăţi competenţele privind consilierea şi orientarea profesională a elevilor cu CES şi facilitarea inserţiei acestora pe piaţa muncii la finalizarea ciclului de şcolarizare.

Având în vedere cerinţele educative speciale ale acestor elevi, profesorii din învăţământul de masă care lucrează cu elevi cu CES au o pregătire insuficientă în acest domeniu şi nu au nici suficientă experienţă. Pentru profesorii care predau în învăţământul special considerăm utilă dezvoltarea unor noi competente privind aplicarea unor metode moderne şi a practicilor inovatoare, de nivel European, în munca cu elevii cu astfel de nevoi. Absolvenţii şcolilor speciale pot opta pentru continuarea studiilor în învăţământul liceal inferior sau la şcoli de arte şi meserii.

Obiectivele naţionale specificile la care se referă acest proiect, în concordanţă cu cele detaliate în “ Apelul naţional de propuneri de proiecte 2009”, sunt :

 • sa se imbunatateasca sistemele de asigurare a calitatii in institutiile implicate in formarea profesionala initiala, pentru a creste capacitatea lor de a furniza calificari relevante pentru piata muncii;
 • sa se sprijine formarea continua a profesorilor, formatorilor, tutorilor, responsabililor cu resursele umane din institutii de formare profesionala initiala si continua sau din intreprinderi, incluzand formarea in parteneriat cu companiile;

 • sa se ofere sprijin pentru inovatie si pentru dezvoltarea de instrumente si mecanisme menite sa imbunatateasca accesul la educatie si formare profesionala initiala;

 • sa se creeze o tranzitie mai buna de la scoala la viata activa;

 • sa se faciliteze insertia tinerilor pe piata muncii.

Prin acest proiect de schimburi Asociaţia „Alianţa pentru copii” Arad doreşte să ofere participanţilor o oportunitate de a schimba informaţii şi bune practici, dezvoltarea de competenţe lingvistice , relaţionare interpersonală, în cadrul unui program adecvat nevoilor

Ca şi rezultate aşteptate al acestui proiect se preconizează a obţine:

 • Creşterea numărului de parteneriate la nivelul fiecărei şcoli

 • Stabilirea de metode adecvate de predare-învăţare-evaluare adaptate pentru predarea elevilor integraţi în învăţământul de masă
 • Schimburi de experienţă a cadrelor didactice din Romania cu cadre didactice de la şcoli profesionale care includ elevi cu CES în învăţământul de masă şi cu cadre didactice de la şcoli speciale din Granada.
 • Dezvoltarea competenţelor profesionale a cadrelor didactice prin autoperfecţionare
 • Îmbunătăţirea competenţelor profesionale, lingvistice, sociale, interculturale, adaptabilitate (rezolvarea problemelor, munca in echipa etc.), folosirea TIC.

Schimbul se va desfăşura în două fluxuri a câte o săptămână fiecare având ca partener de primire organizaţia Europroyectos Leonardo Da Vinci din Granada, Spania. Numărul total de participanţi la proiect va fi 14 participanţi/flux X 2 = 28 participanţi. Perioadele în care se vor desfăşura aceste schimburi vor fi:

  • Fluxul 1 – 05-11.05.2010

– Fluxul 2 – 11-17.10.2010