LLP-LdV-VETPRO-2009-RO-200 – Raport de monitorizare

ASOCIATIA ALIANTA PENTRU COPII

ARAD STR. CAPITAN IGNAT NR.10

e-mail: aliantaptcopii@yahoo.com

RAPORT DE MONITORIZARE

Nume şi prenume: Toderici Ovidiu Florin –coordonator de proiect

Insituţia: Asociaţia ,, Alianţa pentru copii,, Arad

Ţara de desfăşurare a monitorizării: SPANIA

Instituţia în care s-a desfăşurat monitorizarea: M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada)®, C/ Cartagena, 16 – Peligros, 18210 Granada

Perioada monitorizării: 09.06.2010- 13.06.2010

Numărul contractului: LLP-LdV/VETPRO/2009/RO/200

ACTIVITATEA: Monitorizarea activităţilor desfăşurate de grupul de 14 profesori metodişti şi profesori formatori, membrii ai Asociaţiei ,, Alianţa pentru copii,, Arad, cadre didactice de la diverse unităţi de învăţământ din judeţul Arad, în cadrul programului „Leonardo da Vinci”, proiectul ,, Politici de implementare a egalităţii de şanse în educaţie,, derulat in Granada, Spania.

Obiective stabilite în activitatea de monitorizare:

  1. respectarea programului

  2. atingerea obiectivelor specifice ale proiectului

  3. condiţiile stabilite iniţial referitoare la cazare şi masă

Activitatea de monitorizare

În perioada 06.06.2010 – 13.06.2010 un grup de 14 profesori metodişti şi profesori formatori, membrii ai Asociaţiei ,, Alianţa pentru copii,, Arad, au participat în cadrul programului „Leonardo da Vinci” la o mobilitate în diferite şcoli şi organizaţii de formare, proiect organizat în parteneriat cu organizaţia de primire, M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada)® Granada – Spania.

Ca şi coordonator al proiectului, am efectuat vizita de monitorizare şi evaluare în perioada 09.06.2010- 13.06.2010.

Marţi 08.06.2010 am plecat dimineaţa la ora 7,50 cu avionul din Budapesta la Frankfurt, iar apoi la Madrid de unde la ora 16,00 am luat avionul spre Granada. Am ajuns la aeroportul Granada unde am fost aşteptat de către Mari Carmen Espartero, reprezentantul organizaţiei de primire. Am fost cazat împreună cu participanţii la hotelul Cedran. Am verificat condiţiile de cazare şi de masă pentru participanţi. Acestea au fost corespunzătoare criteriilor stabilite iniţial.

Miercuri 09.06.2010 am însoţit participanţii împreună cu persoana desemnată de organizaţia de primire, la Asociaţia tinerilor cu deficienţe GRANADOWN. Am vizitat asociaţia, am discutat cu responsabilul reprezentantul instituţiei d-na. María Matillas.

Nu au existat probleme de comunicare din punct de vedere al limbii engleze. Persoana însoţitoare din partea organizaţiei de primire a asigurat traducerea din spaniolă în engleză.

Joi, 10.06.2010 am însoţit participanţii împreună cu persoana desemnată de organizaţia de primire, la I.E.S. Francisco Ayala (Granada) şcoală pentru persoane cu deficienţe motorii.

Vineri dimineaţa, 11.06.2010 activităţile s-au derulat la şcoala Purisima Conception iar de la ora 12 a avut loc evaluarea şi certificarea participanţilor. Evaluarea participanţilor s-a realizat în două moduri: oral, prin prezentarea unui raport individual de către fiecare participant care reda activităţile desfăşurate şi sarcinile de realizat, având şi scop de autoevaluare; s-a aplicat un chestionar de monitorizare. De asemenea au fost studiate portofoliile participanţilor conţinând materialele şi documentele activităţilor desfăşurate.

Chestionarul de monitorizare a avut întrebări referitoare la gradul de satisfacere a nevoilor participanţilor cu privire la cazare, formare, evaluare, pregătire cultural-lingvistică şi profesională.

Din partea organizaţiei de primire s-a aplicat un chestionar de satisfacţie.

Au fost înmânate certificatele de participare.

Comisia de evaluare a fost formată din Mari Carmen Espartero din partea M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA (Mobility European Projects Granada)® şi Ovidiu Toderici din partea Asociaţiei ,, Alianţa pentru copii,.

Sâmbătă, 12.06.2010, au avut loc activităţi culturale atât în Granada cât şi în Malaga, Sevilla.

Duminică 13.06.2010 am fost condus la aeroportul din Granada de unde am decolat spre Madrid via Frankfurt, apoi Budapesta şi de acolo cu microbuzul spre Arad.

 

ARAD, 22 iunie 2010 Ovidiu Toderici