Carte de identitate

ASOCIAŢIA 

 ALIANŢA PENTRU COPII” 

ARAD

 

Denumirea O.N.G.-ului: ASOCIAŢIA „ALIANŢA PENTRU COPII” ARAD

Data înfiinţării: 24.10.1994, prin Sentinţa civilă nr. 2150/25.11.1994 pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 4538.

Preşedinte: Angela-Gema Krasznay, profesor logoped

Număr telefon preşedinte: 0727/762.182

Sediul asociaţiei: Arad, Str. Căpitan Ignat, Nr. 10, cod poştal 310056

Telefon: 0257/280.291; Fax: 0257/280.301

Web-site https://aliantacopiiar.ro

Domeniul de activitate: Educaţie-servicii de învăţământ

Scop: colectarea unor fonduri financiare şi materiale în vederea extinderii localului fostei Şcoli ajutătoare Arad(azi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă), precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de instruire şi educare ale elevilor din această unitate de învăţământ (cf. Statutului în vigoare, dar în curs de modificare, actualizare)

Activitate concretă: -colectare de fonduri materiale în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de instruire şi educare ale elevilor din această unitate de învăţământ, dotarea unităţii şcolare;

-colectare de fonduri financiare –sprijinind astfel diferite cheltuieli şi costuri pentru proceduri şi intervenţii medicale pentru elevi ai acestei şcoli;

– pentru îmbunătăţirea condiţiilor instructiv-educative ale elevilor, prin pregătirea şi implicarea cadrelor didactice membre în programe de formare continuă şi perfecţionare profesională, în ţară dar şi străinătate, având ca finalitate dezvoltarea strategiilor şi metodelor în actul educaţional la nivel de judeţ.

Număr membrii: 86