Conferința internațională – ediția a VII-a – 30.03.2018

Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională
– conferință internațională –