Noutăţi – ANUNŢ Selecţie! Proiectul LLP-LdV-VETPRO-2012-RO- 278, cu titlul „PAŞI SPRE INCLUZIUNE”,

Asociația noastră privește incluziunea astfel: indiferent de deficiența sau dificultățile de învățare întâmpinate, oricine  trebuie tratat ca un membru al societății, iar diversele servicii speciale de care are nevoie individul trebuie furnizate în cadrul serviciilor sociale, educaționale, medicale.

Grupul țintă vizat de proiect, alcătuit din cadre didactice din învățământul special și învățământul de masă integrat, psihologi, consilieri, medici, asistenți sociali, consilieri şcolari, profesori în centre şi cabinete interşcolare, profesori logopezi, cu competențe în formarea adulților, în calitate de formatori, profesori metodiști sau inspectori școlari vor aborda activitățile de integrare dintr-o perspectivă a incluziunii totale a persoanei cu deficiențe, având ca finalitate prin programe sustenabile de consiliere și orientare vocațională și profesională, combaterea respingerii sociale, dezvoltarea unui stil de viață autonom și inserția eficientă pe piața muncii a tânărului cu CES. Activitățile propuse prin programul de formare, stabilite de comun acord cu organizația parteneră, oferă celor 20 de participanți la mobilități, cadrul optim de dezvoltare a competențelor în acord cu nevoile de formare și perfecționare continuă a acestora. Proiectul ,,Pași spre incluziune, își propune, în urma unei analize de nevoi realizate la nivelul județului Arad, ca și obiective:

– facilitarea cunoașterii de către participanți a sistemului educațional italian, a metodelor și strategiilor de integrare a tinerilor/copiilor/elevilor cu CES;

– dezvoltarea de abilități care să permită diversificarea modalităților de popularizare a principiilor incluziunii și a educației integrate pentru elevii cu CES;

– spijinirea inovării didactice şi dezvoltării de către participanți a unor instrumente şi mecanisme menite să îmbunătățească accesul la educație şi formare profesională a tinerilor/elevilor cu CES;

– furnizarea asistenței educaționale și a unor programe de orientare socio-profesională adecvată în vederea asigurării unei mai bune tranziții de la şcoală la viața activă a tinerilor cu CES;

 

Membrii grupului ţintă au ca pregătire profesională iniţială studii superioare universitare de lungă sau scurtă durată pentru calificări în domeniul educaţional şi educaţional special fiind încadraţi pe piaţa muncii în activităţi instructiv-educative, practic-aplicative, precum şi de expertiză în domeniul orientării şi consilierii.

Viitorii beneficiari ai acestui proiect se vor implica atât teoretic cât și practic în activităţi din domeniul educaţional, acestea având ca finalitate consilierea, asistența psihopedagogică, facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor cu CES, dar și consilierea eficientă- suportivă pentru părinții elevilor cu CES, toate acestea finalizându-se prin formarea la nivel județean a unor noi specialiști în domeniul incluziunii.

Prin expertiza de care ar beneficia participanții în mobilități, ar fi satisfăcute nevoile lor de a evita eşecul integrării pe piaţa muncii sau chiar abandonul unei vieţi şi a unui rol activ în comunitate pentru tinerii aflaţi în situaţii de risc, s-ar diminua acțiunile de discriminare și excluziune socială constituindu-se la nivelul județului un grup mobil de persoane resursă cu rol principal în asistența psihopedagogică, evaluarea, consilierea și orientarea tinerilor cu CES și a familiilor acestora.

Scopul general al acestui proiect este de a veni în spijinul formării continue a cadrelor didactice din învăţământul gimnazial/ învăţământul profesional şi tehnic de masă şi cel special, implicate în formarea profesională iniţială a elevilor cu CES din şcolile speciale şi a celor integraţi în învăţământul de masă.

Proiectul LLP-LdV-VETPRO-2012-RO- 278, cu titlul „PAŞI SPRE INCLUZIUNE”, constă în schimburi de experienţă, organizate în două fluxuri, pe durata a 7 zile, în perioada aprilie 2013 şi octombrie 2013. Mobilităţile vor avea loc în Vercelli, Italia prin ,,Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo per l’Est e per l’Ovest”.

În vederea selectării participanţilor, pentru cele două fluxuri, cei interesaţi sunt invitaţi să depună la compartimentul Resurse Umane al ISJ Arad, până în 08 februarie 2013, orele 12,00 un portofoliu, care va conţine:
1.CV european însoţit de documente justificative;
2.Scrisoare de intenţie, în care să precizaţi impactul pe care îl va avea asupra dumneavoastră, a elevilor, cadrelor didactice şi a instituţiei/şcolii, participarea dumneavoastră la proiect. Pentru a răspunde acestei cerinţe, vă rugăm să consultaţi rezumatul proiectului (în ataşament).
3. Documente relevante pentru a dovedi încadrarea în grupul ţintă, documente justificative privind nivelul competenţelor la Limba engleză (minim nivel european I, A2).
4. Adeverinţă din partea Asociaţiei ,, Alianţa pentru copii,, Arad care să ateste calitatea de membru al asociaţiei.
5. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ la care sunteţi încadraţi din care să rezulte faptul că această unitate este instituţie de învăţământ special sau special integrat/ se lucrează cu elevi proveniţi din învăţământul special.
Notă: Documentele anexă de la punctele 1 şi 3 vor fi confirmate prin semnătura directorului şi ştampila unităţii de învăţământ din care provine candidatul;

Evaluarea se va derula în două etape:
1.Evaluarea dosarelor 9-11 februarie 2013;
2.Interviul pentru testarea competenţelor lingvistice, a competenţelor IT şi a gradului de implicare în activităţile cu elevii cu CES;
Interviul va avea loc la sediul ISJ Arad , în data de 13 februarie, începând cu orele 14,00;

NOTĂ
Ø În cadrul selecţiei vor beneficia de punctaj suplimentar (10 p.) cadrele didactice (formatori/ profesori metodişti/ profesori din cadrul liceelor tehnologice) din mediul rural sau care nu au beneficiat de finanţare prin Programul Leonardo da Vinci.
Ø In cazul în care printre candidaţi sunt cadre didactice care au mai participat la mobilităţi având aceleaşi obiective şi activităţi, în momentul stabilirii grupului ţintă aceste cadre didactice vor fi depunctate cu 20 p.

Informaţii suplimentare la tel.0745201435, sau la e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza „> todflorin@yahoo.com

Persoana de contact,
Coordonator proiect,
prof. Toderici Ovidiu Florin