Anunț selecție participanți la activitatea de învățare-formare (Learning, teaching, training activity Ltta) în cadrul proiectului Erasmus+ ID GAMES

În cadrul proiectului Erasmus + „ID-GAMES – Jocuri de asistență co-create pentru persoanele cu dizabilități intelectuale pentru a le îmbunătății incluziunea”, Asociația „Alianța pentru copii” Arad va găzdui prima activitate de instruire și învățare (C1).

Activitatea se va desfășura pe parcusul a cinci zile, în perioada 26-30 octombrie 2020 la sediul asociației, de unde vom colabora în mod virtual cu partenerii noștri.

Scopul C1 este de a organiza un atelier de jocuri de co-creație la scară mică pentru înțelegerea în practică a tuturor provocărilor și oportunitățile acestei metodologii.

La activitate vor participa 8 persoane, membrii ai asociației Alianța pentru copii Arad.

Criterii aplicate în selectarea potențialilor participanți la activitățile de învățare-formare în C1

  • Să fie membrii ai asociației de cel puțin un an, cu cotizația plătită la zi
  • Să dea dovadă de o motivație ridicată pentru a învăța și utiliza metodologia ID GAMES
  • Experiență anterioară în proiectele europene
  • Să fie utilizatori ai limbii engleze, nivel minim B1
  • Să se angajeze în utilizarea metodologiilor care promovează incluziunea grupurilor vulnerabile și a persoanelor cu dizabilități
  • Să se angajeze în implementarea atelierelor inovatoare și utilizarea jocurilor serioase ca tratament non-farmaceutic
  • Să se angajeze în realizarea de activități pentru a schimba atitudinile comunităților locale

Documente necesare:

  • Adeverință membru asociație cu cotizația plătită la zi
  • Scrisoare de intenție
  • Un document care să ateste nivelul de utilizare al limbii engleze

Dosarele pentru selecție se depune la sediul asociației, până în data de 21 octombrie 2020.

Rezultatele selecției vor fi anunțate în 23 octombrie 2020.